SANGO TOKI

Hishimon Plate (Medium)

SANGO TOKI

40 AED

Jiguzagu Plate (Medium)

SANGO TOKI

40 AED

Juji Plate (Small)

SANGO TOKI

35 AED

Kashin Plate (Large)

SANGO TOKI

65 AED

Koshi Bowl

SANGO TOKI

40 AED

Koushi Mug

SANGO TOKI

40 AED

Kurosu Plate (Large)

SANGO TOKI

65 AED

Kurosu Plate (Large)

SANGO TOKI

65 AED

Mameshibori Mug

SANGO TOKI

40 AED

Mizutama Bowl

SANGO TOKI

40 AED

Shima Mug

SANGO TOKI

40 AED

Shima Plate (Small)

SANGO TOKI

35 AED

Tamatatewaku Bowl

SANGO TOKI

40 AED