SANGO TOKI Co., Ltd

Koushi Mug

SANGO TOKI

20 AED 40 AED

Mameshibori Mug

SANGO TOKI

20 AED 40 AED

Kashin Plate (Large)

SANGO TOKI

33 AED 65 AED

Kurosu Plate (Large)

SANGO TOKI

33 AED 65 AED

Jiguzagu Plate (Medium)

SANGO TOKI

20 AED 40 AED

Hishimon Plate (Medium)

SANGO TOKI

20 AED 40 AED

Mizutama Bowl

SANGO TOKI

20 AED 40 AED

Shima Mug

SANGO TOKI

20 AED 40 AED

Mameshibori Plate (Small)

SANGO TOKI

18 AED 35 AED

Tamatatewaku Bowl

SANGO TOKI

20 AED 40 AED

Koshi Bowl

SANGO TOKI

20 AED 40 AED

Kurosu Plate (Large)

SANGO TOKI

33 AED 65 AED

Nuritatewaku Plate (Medium)

SANGO TOKI

20 AED 40 AED

Shima Plate (Small)

SANGO TOKI

18 AED 35 AED

Juji Plate (Small)

SANGO TOKI

18 AED 35 AED